Szkoła języka angielskiego dla dzieci Kielce
     
   

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w oparciu o 3 różne, specjalnie opracowane moduły metodyczne. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat), drugi dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-9 lat), a trzeci dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej (10-12 lat). Charakter każdego modułu, wykorzystywane metody i podręczniki są precyzyjnie dostosowane do poziomu dzieci w danej grupie wiekowej.

Szczególną uwagę przywiązujemy do kwalifikacji dzieci do poszczególnych grup. Ponieważ zmiany rozwojowe u dzieci przebiegają bardzo szybko, a sposób prowadzenia zajęć musi za nimi nadążać, staramy się, by różnica wieku w ramach tej samej grupy nie przekraczała jednego roku. Bierzemy, oczywiście, też pod uwagę indywidualne predyspozycje naszych małych Słuchaczy.

Rozpoczęcie kursu zawsze poprzedzone jest przez lekcje próbne. Mają one na celu nie tylko oswojenie maluchów z nauką języka angielskiego oraz zapoznanie rodziców z naszymi metodami, ale również pozwolają naszym lektorom pełniej ocenić potrzeby każdego dziecka jeszcze przed rozpoczęciem kursu i zakwalifikowanie go do odpowiedniej grupy.

Zapisy do grup otwartych prowadzone są od września, kursy standardowo rozpoczynają się na początku października i trwają mniej więcej do połowy czerwca. Odbywają się z przeciętną częstotliwością dwóch spotkań tygodniowo i obejmują ogółem 60 półgodzinnych jednostek lekcyjnych w przypadku dzieci młodszych oraz 60 45-minutowych jednostek lekcyjnych w przypadku dzieci starszych.

Oczywiście, w razie potrzeby, jeśli tylko będziemy dysponować miejscami w odpowiedniej grupie, możesz też dopisać swoje dziecko w trakcie trwania roku szkolnego.

Uczymy w grupach maksymalnie ośmioosobowych.

Istnieje możliwość nauki indywidualnej, nauki w grupie zamkniętej oraz w grupie domowej. Warunki organizacji kursu są w takiej sytuacji każdorazowo ustalane indywidualnie.

 

   

sala