Szkoła języka angielskiego dla dzieci Kielce
   
 

Jak uczymy

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że właściwe zoorganizowanie kursu języka angielskiego dla dzieci jest o wiele trudniejsze niż w przypadku podobnych zajęć dla młodzieży lub osób dorosłych. Program kursu i metodyka prowadzenia zajęć musi być ściśle dostosowana do potrzeb i możliwości naszych małych Słuchaczy. Lektor powinien być nie tylko świetnie przygotowany merytorycznie, ale również charakteryzować się odpowiednią osobowością i umiejętnościami pedagogicznymi. Jego główne zadanie to stworzonie przyjaznego, ale też i motywującego środowiska edukacyjnego.

W przypadku naszych kursów dla dzieci staramy się, aby już od momentu zapisu aż do momentu otrzymania przez Twoją pociechę kolorowego, uczciwie wypracowanego dyplomu, nic nie było pozostawione przypadkowi.

Nasi lektorzy poza spełnieniem warunków kwalifikujących ich do pracy, zobligowani są do gruntownej znajomości zapisów podstawy programowej. 

Nadrzędnym priorytetem English Fun jest zwiększanie biegłości językowej proporcjonalnie do możliwości naszych słuchaczy. Mając na uwadze potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym starannie wyselekcjonowaliśmy metody i formy pracy  stosowane na zajęciach w English Fun.
Ucząc języka angielskiego, zwracamy szczególną uwagę na:

english kształcenie sprawności receptywnych w kontekście rozumienia wypowiedzi ustnej i pisemnej. Przy czym już na pierwszym etapie edukacyjnym, dzieci 4-6 lat, wprowadzane są ćwiczenia mające na celu kształcenia umiejętności budowy krótkiej i bardzo prostej wypowiedzi ustnej i pisemnej. Zawsze po fazie „recepcji” ćwiczymy  zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych prostych zwrotów;

english zakres wiadomości,  który już posiadają. Ustalamy punkt wyjścia dla dalszego nauczania. Dbając o wysoki poziom aktywności na zajęciach dobieramy tematy tak, aby były one swego rodzaju odpowiedzią na naturalną ciekawość świata dzieci w tym wieku. Wierzymy, że właściwy dobór treści sprawi, że uczniowie szybciej włączą się w proces dydaktyczny  a co za tym idzie chętniej będą wykonywać zadania i ćwiczenia zmierzające do kształcenia kompetencji skutecznego porozumiewania się w języku angielskim; 

a ponadto:

english rozwój kompetencji komunikatywnych w zakresie języka angielskiego;

english rozwój kompetencji interkulturowej w kontekście krajów anglojęzycznych;

english rozwój motywacji poznawczej i samodzielności oraz odpowiedzialności za własną naukę.