Szkoła języka angielskiego dla dzieci Kielce
     
   

Angielski dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-9 lat) Kielce

U dzieci w tym wieku czas beztroskiej zabawy powoli zastępuje nauka. Podręczniki i obowiązki szkolne stają się w znacznej mierze elementem codzienności dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Po 3 klasie sprawdzian trzecioklasisty - czego się nauczyłem/łam. Uwarunkowania o których mowa w charakterystyce poprzedniej grupy wiekowej są bardzo zbliżone. Jednak oczekiwania względem dzieci w wieku 7 - 9 lat rosną. Dokładniej precyzuje je podstawa programowa, która w sposób bardzo precyzyjny określa wymagania z zakresu języka angielskiego stawiane dzieciom  po pierwszej i trzeciej klasie szkoły podstawowej.

W naszej szkole staramy się łączyć przysłowiowe elementy przyjemnego z pożytecznym.

znak Na zajęciach w tej grupie wiekowej realizujemy założenia metodyczne stawiane przez Ministerstwo Edukacji jak również poszerzamy zakres gramatyczno-leksykalny naszych słuchaczy rozwijając kompetencje językowe równolegle z kompetencjami społecznymi.

znak Dążymy do tego aby wiedza książkowa w sposób możliwie najlepszy przekładała się na umiejętności praktyczne. W naszym mniemaniu znać język to nie tylko poprawnie rozwiązywać testy ale umieć wykorzystać poznane struktury w praktyce czyli sytuacjach życia codziennego.